Over schuldhulpverleners

Een schuldhulpverlener ondersteunt bij het oplossen van schuldenproblematiek van cliënten. Tevens is hierbij ook budgetcoaching aan de orde.

In een bemiddelende rol tussen de persoon met de schulden (je cliënt) en de schuldeiser heeft de schuldhulpverlener tot doel om een oplossing te vinden voor de schulden van de cliënt. Een schuldhulpverlener fungeert als aanspreekpunt voor de cliënt en is de bemiddelaar tussen de cliënt en de schuldeisers. 

Bovendien wordt de cliënt geholpen om tot gedragsverandering te komen, zodat de problemen zich  in de toekomst niet meer voordoen. Daarvoor zet de schuldhulpverlener een schuldentraject op, waarbij met de cliënt gezocht wordt naar een duurzame oplossing voor de ontstane problematiek. De schuldhulpverlener begeleidt cliënten naar een schuldenvrije toekomst.