Over financieel planners

Een financieel planner geeft advies over de financiële situatie en doelen van een klant.

Voorafgaand aan advies wordt eerst de actuele situatie nauwkeurig in beeld gebracht. Vervolgens komen de wensen en doelen van de klant aan de orde en tenslotte wordt bekeken of en hoe een passend toekomstperspectief gerealiseerd kan worden.

Een financieel planner brengt meerdere invalshoeken aan de orde. De planner heeft kennis van fiscale zaken en kan hij een scenario in beeld brengen bij niet gewenste situaties. Denk hierbij aan echtscheiding, substantiële terugval van inkomen of overlijden.