Home

Waarom Financiëlemantelzorg.nl?

Financiële mantelzorg is een antwoord op veranderingen in de samenleving. Verzekeringen, hypotheken en bancaire diensten worden in toenemende mate per computer geregeld en de groep consumenten die zich hiermee nauwelijks raad weet wordt groter.

Burgers die geen toegang hebben tot de digitale wereld zullen een beroep doen op familie en vrienden om hun financiële zaken op orde te houden. En hiermee is het begrip ‘financiële mantelzorg’ geïntroduceerd. De zorgvrager krijgt op basis van een sterke vertrouwensband hulp van een zorgverlener.

Een vertrouwensband om elkaar te helpen is niet voldoende, want door wet – en regelgeving of productvoorwaarden kan de zorgverlener niet alle financiële zaken formeel ter hand nemen. En financiële instellingen kunnen in bepaalde situaties niet van dienst zijn, omdat zorgvrager en zorgverlener eerst formaliteiten moeten regelen.

Veel consumenten hebben bij een financieel advieskantoor hun financiële zaken geregeld en met de adviseur is doorgaans een mooie vertrouwensband. Het is aan te raden dat de adviseur bij financiële mantelzorg een coördinerende taak wordt toevertrouwd en de zorgvrager en de zorgverlener begeleidt.

Er zijn veel vraagstukken bij financiële mantelzorg aan de orde en deze website stipt aandachtspunten en mogelijkheden aan. Voor vragen kan via ‘vind een adviseur in de buurt’ met een advieskantoor contact gezocht worden, maar ook ons kantoor (zie onderstaand bij contact) kan wellicht van dienst zijn.