Home

Waarom Financiëlemantelzorg.nl?
Dit is dé vindplaats waarop consumenten en ondernemers snel en eenvoudig met onafhankelijke adviseurs in verzekeringen, hypotheken en bancaire diensten contact kunnen leggen. U vindt hier advieskantoren die verder kijken dan het moment van de dag. U kunt uw waarnemer laten registreren, zodat voortgang in uw dossiers vanwege privacy nooit wordt belemmerd. De adviseur mag uw gegevens delen met uw waarnemer op het moment u er onverhoopt (tijdelijk) niet toe in staat bent.

Slim dat u kiest voor ons onafhankelijk advies.

Een advieskantoor heeft met meerdere financiële instellingen (verzekeraar, hypotheekbank) een samenwerkingsovereenkomst. De onafhankelijke adviseur vergelijkt van deze instellingen financiële producten en adviseert de klant bij het maken van keuzes.

Als u met een medewerker van een verzekeraar of bank in gesprek bent is hij/zij min of meer een verkoper van eigen producten. Er valt weinig te kiezen.

Toonaangevende instanties hebben vastgesteld dat onafhankelijk advies qua prijs en voorwaarden het beste resultaat oplevert.