We zijn van start

Mei 2019 is het startmoment en de wedstrijd krijgt nieuw elan. Onafhankelijke financiële dienstverleners worden uitgedaagd om een netwerk te formeren om zich optimaal te profileren zonder op eigen identiteit en kwaliteiten in te leveren.

Het netwerk wordt gevormd door de beroepsgroep onafhankelijke adviseurs in verzekeringen, hypotheken en bancaire diensten, die lokaal en regionaal actief zijn. In het werkgebied spreken de medewerkers van het kantoor de taal van het dorp en de regio.

De wedstrijd is niet vrijblijvend. Nee, het is een kwestie van leven of dood, van overleven. Verzekeraars, banken en landelijk georiënteerde volmachtkantoren zijn andere spelers in het veld. Samen strijden wij om de gunst van de klant.

Een belangrijke taak voor de onafhankelijke adviseurs is het profileren van het kantoor in het werkgebied en in de klantenkring. Om dit te versterken moeten onafhankelijke adviseurs op zoek naar handvatten die in elke kantoor toepasbaar zijn, zonder dat een kantoor inlevert op eigen vrijheid en identiteit.

Twee websites (financielemantelzorg.nl en enhoenuverder.nl) zijn sinds kort online en staan ten dienste van onafhankelijke advieskantoren. Het zijn troeven om in de race er iets moois van te maken.

Ik wens een ieder een mooie wedstrijd.

Dirk Kooiman,
(initiatiefnemer)