Wie wordt Financiële Mantelzorger?

Een Financiële Mantelzorger is iemand waarmee de zorgvrager een vertrouwensband heeft. De zorgvrager heeft onvoldoende zicht op de eigen financiële zaken en is niet of nauwelijks in staat om zaken te regelen. De Financiële Mantelzorger is capabel om al dan niet in overleg met de zorgvrager zaken aan te pakken. Doorgaans wordt een Financiële Mantelzorger in de familiekring gevonden. Maar ook vrienden of buren kunnen deze taak oppakken.

En als geen mantelzorger uit eigen kring beschikbaar is? Dan is het aan te raden om met uw assurantie/financieel adviseur te bespreken of het kantoor, een notaris, een bewindvoerder of een mentor de taak op kan pakken. Ook kunnen de mogelijkheden met een lokale welzijnsinstantie besproken worden.