Wie wordt Financiële Mantelzorger?

Een Financiële Mantelzorger is iemand waarmee de zorgvrager een vertrouwensband heeft. De zorgvrager heeft onvoldoende zicht op de eigen financiële zaken en is niet of nauwelijks in staat om via internet zaken te regelen. De Financiële Mantelzorger is capabel om al dan niet in overleg met de zorgvrager zaken aan te pakken. Doorgaans wordt een Financiële Mantelzorger in de familiekring gevonden. Maar ook vrienden of buren kunnen deze taak oppakken.

En als geen waarnemer uit eigen kring beschikbaar is? Dan is het aan te raden om in overleg met uw assurantie/financieel adviseur waarneming te bespreken met een notaris, een bewindvoerder of een mentor. Ook kunnen de mogelijkheden met een lokale welzijnsinstantie besproken worden.