Onafhankelijke adviseurs

Nederland heeft een prachtig netwerk van onafhankelijke financiële dienstverleners in verzekeringen, hypotheken, en bancaire diensten. De kantoren zijn sterk verweven met de lokale en regionale samenleving. De beroepsgroep is een stabiele factor in de financiële sector en de dienstverlening wordt door alle partijen als uiterst waardevol gewaardeerd.

Kantoren zijn goed bereikbaar en doorgaans wonen adviseurs in de buurt van de klanten. Ze spreken de taal van de regio en zijn bekend met het wel en wee van klanten in een dorp of een stadsdeel. Betrokkenheid in het werkgebied is één van de pijlers waarop onafhankelijk advies is gebaseerd.

Vertrouwen en integriteit speelt een belangrijke rol in het persoonlijke contact, maar uiteraard ook kennis van zaken wordt vakkundig met klanten gedeeld. In de klantdossiers zijn persoonlijke – en productgegevens (verzekeringen, hypotheken, bancaire diensten en andere diensten) vastgelegd. Om vertrouwen en integriteit correct toe te passen worden privacyregels in acht genomen. Als geen ander kan de financieel adviseur een rol spelen in het soepel laten verlopen van financiële zaken op het moment het bij de klant tegen zit en een waarnemer (Financiële Mantelzorger) in moet springen.